1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Nf3 Nf6 6.0-0 0-0 7.d4 ECO A39

A39.1 English Opening: Fianchetto, Ultra-Symmetrical, Mecking Variation
1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Nf3 Nf6 6.0-0 0-0 7.d4 cxd4 8.Nxd4 Qb6 9.Nb3 d6 10.Bg5 Be6 11.Nd5 Bxd5 12.cxd5 Ne5 13.Be3 Qa6 14.Bd4 Rac8 15.f4 Nc4 +0.6
Albert Kapengut v Anatoly Lein 1971 Leningrad RUS

A39.2 English Opening: Fianchetto, Ultra-Symmetrical, Mecking Variation
1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Nf3 Nf6 6.0-0 0-0 7.d4 cxd4 8.Nxd4 Qb6 9.Nc2 d6 10.b3 Be6 11.Nd5 Bxd5 12.cxd5 Ne5 13.Be3 Qa6 14.a4 Rfc8 15.Na3 +0.8
Raymond Keene v John Littlewood 1971 London GBR

A39.3 English Opening: Fianchetto, Ultra-Symmetrical, Mecking Variation
1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Nf3 Nf6 6.0-0 0-0 7.d4 cxd4 8.Nxd4 a6 9.Nc2 d6 10.b3 Bd7 11.Bb2 Rb8 12.Nd5 Nxd5 13.Bxg7 Ne3 14.Nxe3 Kxg7 15.Qc1 +1.1
Mikhail Tal v Margeir Pétursson 1987 Reykjavik ISL

A39.4 English Opening: Fianchetto, Ultra-Symmetrical, Mecking Variation
1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Nf3 Nf6 6.0-0 0-0 7.d4 cxd4 8.Nxd4 Ng4 9.e3 Nge5 10.b3 d6 11.Bb2 Bg4 12.f3 Bd7 13.Qd2 a6 14.Nde2 Rb8 15.Rad1 Qa5 +2.0
Jan Smejkal v Karoly Honfi 1971 Luhačovice CZE

A39.5 English Opening: Fianchetto, Ultra-Symmetrical, Mecking Variation
1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Nf3 Nf6 6.0-0 0-0 7.d4 cxd4 8.Nxd4 Qa5 9.Nb3 Qb4 10.c5 a5 11.Bd2 a4 12.Nd5 Qg4 13.h3 Qh5 14.Nf4 Qf5 15.g4 Qe5 -1.2

A39.6 English Opening: Fianchetto, Ultra-Symmetrical, Mecking Variation
1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Nf3 Nf6 6.0-0 0-0 7.d4 cxd4 8.Nxd4 Qa5 9.Nb3 Qh5 10.e4 Qxd1 11.Rxd1 d6 12.h3 a5 13.Na4 Nd7 14.Be3 Rb8 15.Rac1 +0.2

A39.7 English Opening: Fianchetto, Ultra-Symmetrical, Mecking Variation
1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Nf3 Nf6 6.0-0 0-0 7.d4 cxd4 8.Nxd4 Nxd4 9.Qxd4 d6 10.Bg5 Be6 11.Qh4 Qa5 12.Rac1 Rac8 13.b3 Rc5 14.Bd2 Rh5 15.Qf4 Bh6 16.Qd4 Bxd2 17.Qxd2 b5 -0.2
Vadim Z Faibisovich v Mikhail Podgaets 1967 Rostov-on-Don RUS

A39.8 English Opening: Fianchetto, Ultra-Symmetrical, Mecking Variation
1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Nf3 Nf6 6.0-0 0-0 7.d4 cxd4 8.Nxd4 Nxd4 9.Qxd4 d6 10.Qh4 Qa5 11.Bd2 Be6 12.b3 Rab8 13.Rac1 Rfc8 14.Rc2 Qd8 15.Rfc1 a6 16.Bg5 b5 17.cxb5 axb5 +0.2
Bent Larsen v Wolfgang Unzicker 1966 Santa Monica USA

A39.9 English Opening: Fianchetto, Ultra-Symmetrical, Mecking Variation
1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Nf3 Nf6 6.0-0 0-0 7.d4 cxd4 8.Nxd4 Nxd4 9.Qxd4 d6 10.Qd2 Be6 11.Bxb7 Rb8 12.Bf3 Bxc4 13.b3 Be6 14.Bb2 Qa5 15.Rfd1 Rfc8 -0.5
Helmut Pfleger v Michael Janata 1968 Lugano CHE

A39.10 English Opening: Fianchetto, Ultra-Symmetrical, Mecking Variation
1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Nf3 Nf6 6.0-0 0-0 7.d4 cxd4 8.Nxd4 Nxd4 9.Qxd4 d6 10.Qd3 Qa5 11.h3 Rb8 12.Bd2 a6 13.e4 Bd7 14.Rfd1 Rfc8 15.Rac1 b5 16.cxb5 axb5 17.a3 +0.4

A39.11 English Opening: Fianchetto, Ultra-Symmetrical, Mecking Variation
1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Nf3 Nf6 6.0-0 0-0 7.d4 cxd4 8.Nxd4 Nxd4 9.Qxd4 d6 10.Qd3 Bf5 11.e4 Be6 12.Bd2 Nd7 13.b3 Nc5 14.Qe2 a6 15.Rfd1 Re8 16.Rac1 b5 17.Be3 Bxc3 18.Rxc3 Qa5 +0.2
Jan Smejkal v Nikola Lakic 1976 Banja Luka BIH

A39.12 English Opening: Fianchetto, Ultra-Symmetrical, Mecking Variation
1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Nf3 Nf6 6.0-0 0-0 7.d4 cxd4 8.Nxd4 Nxd4 9.Qxd4 d6 10.Qd3 Nd7 11.b3 Nc5 12.Qd2 a5 13.Bb2 Be6 14.Nd5 Bxb2 15.Qxb2 Rb8 16.Rfd1 b5 17.cxb5 Rxb5 18.Rac1 +0.8
Milan Vukić v Ljubomir S Zivkovic 1974 YUG

A39.13 English Opening: Fianchetto, Ultra-Symmetrical, Mecking Variation
1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Nf3 Nf6 6.0-0 0-0 7.d4 cxd4 8.Nxd4 Nxd4 9.Qxd4 d6 10.Qd3 a6 11.Be3 Bf5 12.Qd2 Rb8 13.Rac1 b5 14.cxb5 axb5 15.Ba7 Ra8 16.Bd4 b4 17.Nd5 Nxd5 18.Bxd5 Bxd4 +0.2
Semyon Furman v Evgeni Vasiukov 1969 SUN

A39.14 English Opening: Fianchetto, Ultra-Symmetrical, Mecking Variation
1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Nf3 Nf6 6.0-0 0-0 7.d4 cxd4 8.Nxd4 Nxd4 9.Qxd4 d6 10.Qd3 a6 11.Be3 Ng4 12.Bd4 Ne5 13.Qd1 Rb8 14.Rc1 Be6 15. Nd5 b5 16.cxb5 Bxd5 17.Bxd5 axb5 18.Qd2 e6 +0.3
Mikhail Tal v Eugene Torre 1973 Leningrad RUS

A39.15 English Opening: Fianchetto, Ultra-Symmetrical, Mecking Variation
1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Nf3 Nf6 6.0-0 0-0 7.d4 cxd4 8.Nxd4 Nxd4 9.Qxd4 d6 10.Qd3 a6 11.Bd2 Rb8 12.e4 Be6 13.b3 Qd7 14.Rac1 Rfc8 15. Rfe1 b5 16.Nd5 +0.2
Alexander Kochyev v Raul Fernando Henao 1974 Manila PHL

Leave a Reply

Your email address will not be published.