1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 0-0 6.Be2 e5 7.0-0 Nc6 8.d5 Ne7 9.Ne1 Nd7 MCO

1 King’s Indian Defense: Traditional Line
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 0-0 6.Be2 e5 7.0-0 Nc6 8.d5 Ne7 9.Ne1 Nd7 10.Nd3 f5 11.Bd2 Nf6 12.f3 f4 13.c5 g5 14.cxd6 cxd6 15.Rc1 Ng6 16.Nb5 Rf7 17.Qc2 Ne8 18.a4 Bf8 +0.3
Dariusz Swiercz v Nikita Kalinin 2012 St. Petersburg RUS

2 King’s Indian Defense: Traditional Line
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 0-0 6.Be2 e5 7.0-0 Nc6 8.d5 Ne7 9.Ne1 Nd7 10.Nd3 f5 11.Bd2 Nf6 12.f3 f4 13.c5 g5 14.cxd6 cxd6 15.Nf2 h5 16.h3 Rf7 17.Qc2 a6 18.a4 Bf8 +0.5
Gennadi Sosonko v Gadjily Raouf 1997 Pula HRV

3 King’s Indian Defense: Traditional Line
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 0-0 6.Be2 e5 7.0-0 Nc6 8.d5 Ne7 9.Ne1 Nd7 10.Nd3 f5 11.Bd2 Nf6 12.f3 f4 13.g4 g5 14.b4 h5 15.h3 Kf7 16. Be1 Rh8 17.Kg2 Ng6 18.Bf2 a5 +0.2

4 King’s Indian Defense: Traditional Line
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 0-0 6.Be2 e5 7.0-0 Nc6 8.d5 Ne7 9.Ne1 Nd7 10.Nd3 f5 11.Bd2 Nf6 12.f3 c5 13.g4 Kh8 14.Rb1 a5 15.b3 Bd7 16. Kh1 Nfg8 17.Rg1 h6 18.gxf5 gxf5 +2.1

5 King’s Indian Defense: Traditional, Benko Attack
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 0-0 6.Be2 e5 7.0-0 Nc6 8.d5 Ne7 9.Ne1 Nd7 10.f3 f5 11.g4 Nf6 12.Nd3 c6 13.Nf2 Kh8 14.Bd2 a5 15.a3 Bd7 16. Rb1 Qb8 17.b3 Rf7 18.Qc1 Qc7 +0.7
Mark Taimanov v Lubomir Kavalek 1977 Montilla ESP

6 King’s Indian Defense: Traditional, Benko Attack
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 0-0 6.Be2 e5 7.0-0 Nc6 8.d5 Ne7 9.Ne1 Nd7 10.f3 f5 11.g4 a5 12.Nd3 Nc5 13.Nxc5 dxc5 14.Be3 b6 15.exf5 gxf5 16.Qc2 Ng6 17.Kh1 Bd7 18.Rg1 fxg4 +0.7

Leave a Reply

Your email address will not be published.